daghospitaal - Chirurgen Sint-truiden - Chirurgen in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint Truiden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

daghospitaal - Chirurgen Sint-truiden

Soorten heelkunde

U hebt met Uw chirurg afgesproken dat Uw ingreep zal uitgevoerd worden in het heelkundig dagziekenhuis.
U hebt hiervoor een preoperatief dossier meegekregen met de vraag dit te vervolledigen.
Zo nodig heeft Uw huisarts dit dossier aangevuld met zijn/haar bemerkingen en preoperatieve onderzoeken.
Het heelkundig dagziekenhuis bevindt zich op de vierde verdieping.
De heelkundige behandeling vergt enkel een korte zorg en observatie gedurende enkele uren.
Indien er zich geen problemen voordoen kan U het ziekenhuis na enkele uren verlaten.
Indien U een algemene anesthesie onderging is begeleiding en ‘ bewaking ‘ door een volwassen persoon noodzakelijk in de eerste 24 uur.
Zelf rijden met de auto is meestal niet mogelijk.
De dag na de ingreep wordt U door het heelkundig dagziekenhuis telefonisch gecontacteerd om te horen of alles goed verlopen is.


Voorbereiding:
-
De dag voor de ingreep krijgt U van het heelkundig dagziekenhuis een telefoontje om U mee te delen om hoe laat U moet binnenkomen en vanaf welk uur U nuchter moet zijn.
  Nuchter zijn betekent niets meer eten noch drinken.
- Met Uw chirurg hebt U afgesproken welke medicatie U mag blijven verder nemen met een klein slokje water.
  Het staken van bloedverdunners dient vooraf afgesproken te worden.
- Bij ziekte of verlet dient U de chirurg zo spoedig mogelijk te verwittigen aub.  
- Waardevolle bezittingen laat U best thuis. Het ziekenhuis noch zijn medewerkers zijn verantwoordelijk voor verlies of diefstal.
- Denk aan aangepaste kledij indien verbanden voorzien worden.


In het heelkundig dagziekenhuis:
-
U meldt zich aan aan de balie waarna U begeleid wordt naar het heelkundig dagziekenhuis.
   U ondergaat de nodige voorbereidingen om naar de operatiekamer gevoerd te worden.
- Uw chirurg zal U nog even zien in de voorbereidingsruimte of in de operatiekamer zelf.
- De anesthesist zal U de nodige zorgen toedienen om de operatie veilig en comfortabel te ondergaan.
- Na het ontwaken wordt U naar de ontwakingsruimte ( recovery ) gebracht alwaar U verder op Uw positieven komt.
  Indien alle parameters veilig zijn en U goed bij bewustzijn bent wordt U overgebracht naar het heelkundig dagziekenhuis.
- Uw chirurg komt U na de ingreep zien om het verloop van de ingreep en de verdere afspraken te bespreken.
- U mag naar huis zodra U zich goed voelt en er geen postoperatieve problemen zijn.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu