dikdarm - Sint-truiden - Chirurgen in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint Truiden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

dikdarm - Sint-truiden

Online brochures

Het voedsel komt na doorlopen van de slokdarm, maag en dundarm terecht in het laatste deel van het spijsverteringsstelsel, de dikke darm.
De lengte van de dikke darm bedraagt ca. 150 cm. De voornaamste rol is het onttrekken van water uit de ontlasting zodat de stoelgang vaster wordt.
De dikke darm of het colon kan opgedeeld worden in drie grote delen: het rechter, het linker en de endeldarm of rectum.
Heelkundige ingrepen hierop worden uitgevoerd voor goed- en kwaadaardige aandoeningen.

Diagnose:

- Symptomen: de klachten zijn afhankelijk van de aard en de plaats van ziekte.
  - Bloedarmoede ( bleekheid, snel moe, hartkloppingen, … )
  - veranderingen in stoelganggewoonten ( opstopping afgewisseld door diarrhee )
  - bloed of slijm in de stoelgang
  - zwarte stoelgang
  - valse stoelgangsnood
  - onverklaarbaar gewichtsverlies.
- Lichamelijk onderzoek: onderzoek van de buik en inwendig onderzoek van de aars.
- Anoscopie en rectoscopie: met een starre lichtbuis wordt het anaal kanaal en de endeldarm onderzocht.
  Zo nodig worden biopsies genomen voor microscopisch weefselonderzoek.
  Dit onderzoek vergt een minimale darmvoorbereiding met een lavementje.  
- Coloscopie: met een soepele kijkbuis wordt via de aars de gehele dikdarm onderzocht.
  Zo nodig kunnen biopsies afgenomen worden voor microscopisch weefselonderzoek.
  Dit onderzoek vergt een uitgebreidere darmvoorbereiding om de dikdarm volledig te ontledigen.
- RX colon inloop: er worden röntgenopnames gemaakt van de dikdarm met contrast via de aars.
  Dit vergt dezelfde voorbereiding als de coloscopie. Er kunnen echter geen biopsies afgenomen worden.
- CT scan: mbv röntgenstralen en de computer wordt het lichaam als het ware in schijfjes gesneden en is een vrij grondig
  inwendig onderzoek mogelijk. Het onderzoek gebeurt bij voorkeur nuchter. Er kan contrast toegediend worden via het infuus,
  de mond en de aars.
- NMR: mbv magnetische golven wordt het lichaam als het ware in schijfjes gesneden en kan extra informatie opleveren
  bovenop de CT scan. Dit onderzoek wordt standaard gebruikt om tumoren van de aars en de endeldarm te beoordelen.
  Het geeft ons eveneens mooie beelden bij verzakkingen in het klein bekken.
- Echo abdomen: via geluidsgolven worden de organen onderzocht.
  Hiermee kunnen bijvoorbeeld uitzaaiingen in de lever aangetoond worden.

Aandoeningen:

- Poliepen: dit zijn aanwassen van het slijmvlies van de darm.
  Ze zijn goedaardig maar sommige poliepen kunnen uitgroeien tot kwaadaardige tumoren.
- Diverticulose / diverticulitis: het zijn uitstulpingen van het slijmvlies doorheen de buitenste spierlaag van de dikdarm.
  Deze divertikels kunnen ontsteken en openbreken, en ernstige verwikkelingen veroorzaken: abcessen, fistels, veralgemeende
  buikvliesontsteking, vernauwingen. Bij herhaaldelijk herval, aanslepende klachten of complicaties is een heelkundig
  verwijderen van het zieke deel van de dikdarm (dit is meestal de ‘ syphon ‘ of het sigmoid) aangewezen.
- Colitis: ontsteking van de dikke darm door verschillende oorzaken ( bacterieel, colitis ulcerosa, crohn, … ).
- Kanker: ongecontroleerde woekeringen van kwaadaardige cellen in het slijmvlies van de dikke darm.
  Deze kunnen uitzaaien via de lymfevaten en het bloed naar andere organen of ingroeien in de omgevende organen.

Operatie:

- Voorbereiding: vnl voor ingrepen op de endeldarm wordt de dikke darm preoperatief volledig geledigd mbv laxeermiddelen
  die u moet drinken en/of via lavementen anaal. Bij voorkeur wordt u hiervoor de dag voor de ingreep opgenomen in het
  ziekenhuis. De buik en de schaamstreek worden onthaard. Bloedverdunners ( Marcoumar, Ticlid, Plavix, … ) dienen minstens
  7 dagen voor de ingreep gestaakt te worden. Zo nodig moeten ze vervangen worden door prikjes.
- Anesthesie: u wordt volledig in slaap gedaan voor de ingreep.
- Pijnstilling: kan via een catheter in de rug ( epidurale ) of via de bloedbaan ( infuus ).
  Via een knopje kunt u extra dosissen ‘ vragen ‘ naast de continue dosis die u toegediend krijgt.
  Het systeem is beveiligd zodat u geen overdosis kunt krijgen.
- Soort operatie: de ingreep is afhankelijk van de ziekte en de plaats van de aandoening.
  Nadat het zieke stuk darm werd verwijderd zullen we altijd proberen de gezonde darm terug met elkaar te verbinden
  (anastomose).  Dit is meteen de kritieke stap in de operatie. Deze verbinding moet mooi uithelen zonder lekkage
  (achttal dagen).  Soms weet men pas wat te doen nadat de buik geopend werd.
  Op voorhand worden de mogelijkheden zo precies als mogelijk met u besproken.
  Soms is het niet mogelijk om een (veilige) verbinding te maken. Het onderste deel van de dikke darm wordt gesloten
  en het bovenste deel van de dikke darm wordt naar buiten gebracht als een stoma (kunstaars, ‘ zakje ‘).
  Vaak is dit stoma tijdelijk en kan dit hersteld worden 6 tot 12 weken na de eerste ingreep.
  Indien de aars of de sluitspier aangetast is door kanker dient de volledige endeldarm en de aars verwijderd te worden
  en is een blijvend stoma noodzakelijk.
- Rechter hemicolectomie: het rechter stuk van de dikke darm wordt verwijderd te samen met het laatste stukje dundarm.
  De dundarm wordt terug aangeschakeld op de resterende dikke darm.
- Linker hemicolectomie: het linker stuk van de dikke darm wordt verwijderd en de resterende dikke darm wordt op de endeldarm gezet.
- Rectum resectie: de endeldarm wordt verwijderd met het laatste stuk van de linker dikke darm.
  De linker dikke darm wordt op het stompje van de endeldarm of op de aars gezet.
- Totale colectomie: in sommige omstandigheden dient de volledige dikke darm verwijderd te worden.
  De dunne darm wordt dan op de endeldarm gezet of er wordt gekozen voor een blijvend stoma op de dunne darm.
- Laparoscopie: meer en meer ingrepen op de dikke darm gebeuren met behulp van een kijkoperatie.
  Een kleine insnede blijft noodzakelijk voor verwijderen van het aangetaste deel.
  Studies hebben aangetoond dat laparoscopie veilig is voor kanker operaties.
  De laparoscopische ingrepen via één enkele kleine insnede door de navel zijn in opmars, maar dienen nog gestandaardiseerd te worden.

Complicaties:

Alle heelkundige ingrepen zijn onderhevig aan mogelijke complicaties: nabloeding, wondinfectie, thrombose, longontsteking, embolie, … .
Complicaties eigen aan de ingreep: bij lekkage van de darmnaad dient meestal een nieuwe ingreep uitgevoerd te worden.
Vaak dient een ( tijdelijk ) stoma aangelegd te worden om de naad en/of de buik te laten uithelen.
Bij ingrepen op de endeldarm kunnen de zenuwbanen soms niet gespaard worden en kunnen impotentie of blaasledigingsproblemen optreden.
Deze klachten kunnen tijdelijk zijn.

Na de operatie:

Het verblijf in het ziekenhuis bedraagt gemiddeld 7 dagen. Opname op Intenzieve Zorgen is soms wenselijk de eerste nacht.
Na de operatie heeft u een aantal slangetjes: een infuus om vocht, medicatie en zo nodig voeding toe te dienen, evtl. een pijncatheter in de rug, een maagsonde via de neus om de maag te ontlasten, een wonddrain in de buik om bloed of wondvocht af te hevelen, een blaascatheter.
Stapsgewijs worden deze slangetjes verwijderd. Wij proberen de voeding via de mond zo snel mogelijk terug op te starten.
De kinesist(e) komt bij u aan bed voor ademhalingsoefeningen.
Na een vijftal werkdagen is de anatomopatholoog klaar met het onderzoek van het stuk dat werd weggehaald.
De uitslag zal met u besproken worden. Indien het een kwaadaardig proces betreft zal dit met de oncologen besproken worden.
Zij stellen u zo nodig een nabehandeling voor met chemotherapie en/of radiotherapie ( stralen ).
Sowieso moet u herstellen van de ingreep en heeft u de nodige tijd om hierover na te denken.
Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de controleraadpleging. Zo nodig helpt de sociale dienst u met het regelen van extra hulp in huis.
Een opname op een revalidatie afdeling is soms wenselijk.Heeft U na het lezen van deze website nog vragen, stel ze dan gerust aan Uw behandelend chirurg of huisarts.
Wanneer er zich problemen voordoen na de operatie, neem dan contact op met de chirurg, spoedgevallen of de huisarts.

Druk op onderstaande foto's om deze groter te maken

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu