Informed consent - Chirurgen Sint-truiden - Chirurgen in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint Truiden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Informed consent - Chirurgen Sint-truiden

Online brochures

Dit betekent dat U geïnformeerd werd over de ingreep die U dient te ondergaan en dat U akkoord gaat met het uitvoeren van deze ingreep.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar de praktijk leert ons dat dit soms moeilijk is. Alles moet uitgebreid besproken worden met Uw behandelende chirurg.
De chirurg moet U uitgebreid informeren over Uw aandoening, de behandelingsmogelijkheden ( chirurgisch en niet-chirurgisch ), de technische details van de ingreep, de gevolgen ervan en de mogelijke complicaties, Uw verblijf in het ziekenhuis en de nazorg.
Dat is een hele boterham. Vele patiënten worden afgeschrokken door dergelijke informatie omdat ze ook minder leuke boodschappen bevatten. Het is echter belangrijk goed geïnformeerd te zijn.
Optimale uitwisseling van informatie is soms moeilijk in welbepaalde situaties: bewustzijnsdaling, urgente ingrepen, taalproblemen, afwezigheid van naasten … .  
Van Uw kant kan het ( al dan niet bewust ) achterwege houden van belangrijke informatie ( medicijnen, drugs en alcohol, besmettelijke ziekten, voorgaande ingrepen, … ) ernstige gevolgen hebben voor U en eventueel de personen die U verzorgen.

Na gesprek met Uw chirurg dienen volgende vragen in principe beantwoord te zijn:
- Waarom moet ik geopereerd worden?
- Wat wordt er tijdens de ingreep gedaan?
- Wat zijn de risico’s van de ingreep?
- Welk resultaat mag ik verwachten van de ingreep?
- Welke invloed heeft de ingreep op mijn dagelijks leven en de kwaliteit van het leven?
- Wat kan er gebeuren als ik mij niet laat opereren?
- Betreft het een ingreep onder plaatselijke of algemene anesthesie?
- Vereist deze ingreep een verblijf in het ziekenhuis en zo ja hoeveel dagen?
  Kan deze ingreep in daghospitaal of ambulant uitgevoerd worden?
- Wat is de te verwachten herstelfase?
- Wanneer kan ik mijn dagelijkse normale activiteiten hervatten ( huishouden, werk en sport )?
- Moet ik rekening houden met ongemakken of neveneffecten van de operatie op korte of lange termijn?

U moet zich realiseren dat geen enkele chirurg het resultaat van een ingreep van te voren volledig kan garanderen.
Het is in het belang van alle partijen dat een ingreep degelijk voorbereid, uitgevoerd en opgevolgd wordt.
Vele factoren spelen echter een rol.
We hebben jammer genoeg geen vat op alle gebeurtenissen. Elke heelkundige ingreep is een individueel gebeuren.
Een complicatie is altijd het gevolg van een aaneenschakeling van ongunstige factoren.
De kunst bestaat er dan in deze tijdig te herkennen en het ‘ rollen van de sneeuwbal ‘ tijdig te stoppen.

Een aantal zaken gelden voor alle operaties:

Voor de operatie:
- Afhankelijk van Uw leeftijd en Uw gezondheidstoestand dienen preoperatieve onderzoeken uitgevoerd te worden:
  electrocardiogram, longfoto, longfunctie, bloedname, advies cardioloog en/of anesthesist.
- Afhankelijk van de ingreep dienen bepaalde medicijnen voor de operatie gestopt te worden ( bloedverdunners, … ).
  Uw volledige medicatielijst dient beschikbaar te zijn.
- Rookstop bevordert de bloedcirculatie en vermindert het hoesten na de operatie.

Na de operatie:
- Vraag aan Uw chirurg wanneer U mag baden of douchen.
- Het gevoel van een opgezette buik, obstipatie en minder fit zijn is tijdelijk.
- Na ingrepen op de buik geldt een hefverbod.
- Sexuele betrekkingen kunnen zodra deze niet meer pijnlijk zijn.
- Autorijden mag niet onder verdovende pijnstillers of 24 uur na narcose.
  Autorijden terwijl U arbeidsonbekwaam bent is een probleem.
- Lichte fysieke activiteiten zijn gunstig voor ademhaling en bloedsomloop,en worden sterk aangeraden. Rust op tijd.  
- U krijgt richtlijnen mee ivm met Uw dieet. Zo nodig komt de diëtiste bij U langs op de kamer.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu