radiofrequente ablatie( RFA ) van levertumoren - Chirurgen Sint-truiden - Chirurgen in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint Truiden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

radiofrequente ablatie( RFA ) van levertumoren - Chirurgen Sint-truiden

Online brochures

Radiofrequente ablatie is één van de technieken om levertumoren te behandelen.
Heelkundige resectie van een gezwel in de lever met een veilige marge blijft de meest ideale behandeling.
Dit kan echter niet bij alle patiënten: indien er te weinig gezond leverweefsel achterblijft na operatie, uitzaaiingen buiten de lever, te groot aantal levergezwellen en de plaats in de lever, het soort metastase, de algemene toestand van de patiënt.
Hier kan RFA soms een oplossing bieden. Bij RFA wordt het letsel in de lever " weggebrand " .
In optimale omstandigheden benaderen de resultaten van RFA die van de heelkundige resectie.
Zo kunnen primaire leverceltumoren ( HCC ), metastasen ( uitzaaiingen ) van darmtumoren en hormoonproducerende tumoren behandeld worden.

Operatie:

RFA vergt een operatie. Meestal wordt de buik geopend en wordt met een echografietoestel het gezwel gelocaliseerd en geëvalueerd.
Onder geleide van de echografie wordt een naald in het gezwel geplaatst, die aan de tip ontplooit als een paraplu.
Tussen deze elektroden wordt een hoogfrequente wisselstroom opgewekt door een generator ( te vergelijken met een microgolf-oven ).
De generator meet exact de temperaturen in het gezwel en geeft aan wanneer de verbranding klaar is. Kleine tumoren kunnen met één keer prikken vernietigd worden.
Grotere tumoren worden stapsgewijs vernietigd. RFA of een operatie is pas zinvol als alle levertumoren kunnen vernietigd worden.
Een RFA wordt soms gecombineerd met een leverresectie. RFA kan ook gecombineerd worden met chemotherapie.


Complicaties:

Het gezwel dat verbrand is, verandert in een holte met dood weefsel. Een deel van dit materiaal wordt opgeruimd door het lichaam.
Dit kan tijdelijk koorts, verhoogde ontstekingsparameters en leverfunctiestoornissen geven.
Indien een abces ontstaat in deze holte dient deze gedraineerd te worden.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu