liesbreuk of dijbreuk - Chirurgen Sint-trudo - Chirurgen in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint Truiden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

liesbreuk of dijbreuk - Chirurgen Sint-trudo

Online brochures

Een breuk of hernia is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand, de breukpoort.
Deze kan verworven zijn door verzwakking van de peesbladen of kan aangeboren zijn.
Verzwakking en uitrekking van de bindweefsels kan door toename in gewicht, veel persen ( obstipatie, prostaatproblemen ) , veel hoesten ( roken, longlijden ), zware lasten tillen of zware arbeid verrichten.
Eens er een uitstulping aanwezig is wordt deze met de tijd alleen maar groter.
Een uitzondering hierop zijn aangeboren navelbreuken die nog spontaan kunnen sluiten tot de leeftijd van 3 jaar.
In deze uitstulping of breukzak kunnen buikorganen terecht komen en klachten veroorzaken ( darmen, vetschort, blaas ) .
De klachten zijn vrij uiteenlopend en kunnen gaan van ongemakken en branderigheid in de lies tot een ( plotse ) hevige pijnlijke zwelling in de lies met misselijkheid en braken.
In het laatste geval gaat het meestal om een ingeklemde breuk.
De inhoud van de breukzak zit klem en kan niet teruggeduwd worden en dreigt gewurgd te worden en af te sterven. Indien het de darm betreft treedt er ook een blokkage op van de stoelgang of obstructie.
U moet dan onverwijld een arts raadplegen. Die probeert dan alsnog de breuk voorzichtig terug te duwen.
Indien dit niet mogelijk is, is een dringend heelkundig herstel noodzakelijk.
De diagnose wordt gesteld bij lichamelijk onderzoek. Men ziet en voelt een zwelling in de lies die toeneemt bij persen en verdwijnt bij platliggen.
Een liesbreuk kan aan één of beide kanten voorkomen. Heelkunde is de enige behandeling.
Een dijbreuk bevindt zich hoog in de dij, net onder de liesstreek. Ze komen meer voor bij dames en hebben een grotere kans op inklemmen.

Behandeling:

Er bestaan vele technieken om een lies- of dijbreuk te herstellen. We beschrijven hier enkel de technieken die door onze dienst uitgevoerd worden.
Bij volwassenen wordt steeds een netje of prothese gebruikt ter versteviging van de verzwakte weefsels ( Polypropyleen ).
Dit netje groeit volledig in in de weefsels ( zoals de ijzers in gewapend beton ), wordt niet verworpen door het lichaam en is veilig.

Voorbereiding:
-
U dient nuchter te zijn voor de ingreep.
- Medicatiegebruik en allergieën ( pleisters, antibiotica, jodium ) dienen gemeld te worden.
- Juwelen of sieraden dienen verwijderd te worden.
- De buik wordt geschoren van schaambeen boven de navel en de plaats van de ingreep moet goed zuiver zijn.

Lichtenstein herstel ( klassiek herstel ) :
-
Wordt vnl. toegepast bij grote breuken, ingeklemde breuken of indien voorgaande ingrepen een kijkoperatie bemoeilijken of onmogelijk maken.
- De benadering gebeurt langs voren.
- De ingreep gebeurt onder algemene anesthesie of ruggeprik.
- Insnede thv de liesboog. De breukzak wordt vrijgemaakt, geledigd zo nodig, afgebonden en verwijderd.
  Zo nodig wordt de achterwand van het lieskanaal en de inwendige liesring verstevigd.
  De breukpoort wordt afgedicht door een netje.
- Complicaties: nabloeding, wondinfectie, kans op herval is 1 à 2 % , beschadiging van oppervlakkige zenuwen met gevoelsstoornissen in de huid en chronische pijnklachten.

Laparoscopisch liesbreukherstel:
-
Deze techniek geniet onze voorkeur omdat men sneller herstelt en omdat zo nodig beide liezen door de zelfde insneden kunnen behandeld worden.
- De benadering gebeurt langs de achterzijde van de buikspieren.
- Algemene anesthesie is noodzakelijk.
- Via een kleine insnede van 12 mm langs de navel wordt de ruimte tussen buikvlies en buikwand opengeblazen met koolzuurgas ( we gaan dus niet in de buikholte zelf ) onder cameracontrole.
  Met twee bijkomende sneetjes van 5 mm worden twee werkkanalen ingebracht.
  De breukzak wordt uit de breukpoort teruggetrokken. De breukpoort wordt afgedekt met een net van 15 x 13 cm tussen buikvlies en buikwand.
- Complicaties: nabloeding, wondinfectie, kans op herval is < 1 %, zeldzaam pijnklachten thv de teelbaal gedurende enkele weken / maanden.

Dijbreukherstel:
-
Kan langs voren ( open ingreep ) of achteren ( laparoscopie ) benaderd worden.
  Bij een open ingreep wordt de breukpoort vaak gesloten met hechtingen en wordt er geen net gebruikt.


Na de operatie:

Liesbreukherstel volgens Lichtenstein of laparoscopisch herstel:
-
De meeste patiënten verblijven één nacht in het ziekenuis.
- Pijnstilling bestaat op de eerste plaats uit Paracetamol.
- Na tien dagen is het net volledig ingegroeid en mag U in principe doen wat U wil. Het duurt toch 2 à 4 weken eer U echt comfortabel bent.
  We raden tien dagen hef- en fietsverbod aan. Wandelen en trappen lopen is veilig.
- De hechtingen dienen 10 dagen na de ingreep verwijderd te worden. Wij zien U graag terug op de raadpleging vier weken na de ingreep.

Open dijbreukherstel zonder prothese:
-
De meeste patiënten verblijven één nacht in het ziekenuis.
- Pijnstilling bestaat op de eerste plaats uit Paracetamol.
- Hier geldt een hefverbod van 6 weken.
- De hechtingen dienen 10 dagen na de ingreep verwijderd te worden. Wij zien U graag terug op de raadpleging vier weken na de ingreep.
Meer info over de FLIPR-studie ivm liesbreuken waar dr. Geyskens en dr. Masereel aan meehelpen kan u hieronder terugvinden:
- FLIPR-Studie Vlaanderen
- Patiënten informatie en toestemmingsformulier

Druk op onderstaande foto's om deze groter te maken

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu