laparoscopisch colon - Chirurgen Sint-truiden - Chirurgen in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint Truiden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

laparoscopisch colon - Chirurgen Sint-truiden

Online brochures

De dikke darm of colon is het laatste station dat onze voeding doorloopt. Het colon is ongeveer 120 - 150 cm lang en onttrekt het water uit de stoelgang zodat de stoelgang vaster wordt.
Er zijn drie grote delen: het rechter colon, het linker colon en de endeldarm.
Laparoscopische operaties worden zowel voor goed- als kwaadaardige aandoeningen uitgevoerd.
Met een speciale naald wordt CO2 in de buikholte geblazen om werkruimte te creëren.
Via kleine insneden worden werkkanalen van 5 tot 12 mm ingebracht voor de camera en de instrumenten.
De ingreep wordt gevolgd op een scherm of monitor.
Er zijn duidelijke voordelen: minder pijn, sneller herstel, korter verblijf in het ziekenhuis, sneller hervatten van de normale activiteiten.

Diagnose:
- Symptomen
: de klachten zijn afhankelijk van de aard en de plaats van de aandoening.
  - Bloedarmoede
  - veranderingen in het stoelgangspatroon ( obstipatie afgewisseld met diarrhee )
  - bloed- of slijmverlies bij de ontlasting
  - zwarte stoelgang
  - valse stoelgangsnood
  - onverklaarbaar gewichtsverlies.
- Lichamelijk onderzoek: beluisteren en onderzoeken van de buik, inwendig onderzoek van de aars.
- Coloscopie: met een soepele kijkbuis wordt de dikke darm onder direct zicht onderzocht via de aars en kunnen er weefselstukjes ( biopsies ) afgenomen worden voor microscopisch onderzoek..
  Voor dit onderzoek is een darmvoorbereiding noodzakelijk om de dikke darm volledig te ledigen.
- RX colon inloop: de dikke darm wordt met röntgenfoto’s onderzocht na inspuiten van contraststof en lucht via de aars.
  Ook voor dit onderzoek moet de dikke darm volledig geledigd worden. Er kunnen echter geen biopsies genomen worden.
- CT scan: met behulp van röntgenstralen en de computer worden fijne sneetjes van het lichaam genomen.
  U moet nuchter zijn voor het onderzoek. U krijgt contraststof te drinken en er wordt eveneens contrast toegediend via de aars en de bloedbaan.
- NMR: met behulp van magnetische stralen en de computer worden fijne sneetjes van het lichaam genomen.
  Dit onderzoek wordt voornamelijk gebruikt bij afwijkingen van de endeldarm.
- Echo abdomen: met behulp van geluidsgolven kunnen de buikorganen onderzocht worden.
  Vooral de lever wordt nagekeken op eventuele uitzaaiingen.
- Bloedname: onderzoek in het bloed van bloedarmoede, ijzertekort, ontstekingsparameters, CEA ( tumor marker ) .
- RX thorax: röntgenonderzoek van de longen ter uitsluiting van uitzaaiingen naar de longen.

Aandoeningen:
- Poliepen:
dit zijn aanwassen van het slijmvlies van de dikke darm.
  Ze zijn goedaardig maar kunnen kwaadaardig worden .
- Divertikels / diverticulose / diverticulitis: dit zijn blaasjes of uitstulpingen van het slijmvlies doorheen de wand van de dikke darm.
  Deze divertikels kunnen ontsteken en perforeren. Er kunnen ook bloedingen ontstaan in deze divertikels.
  Indien conservatieve therapie niet lukt of bij complicaties dient het zieke stuk dikke darm verwijderd te worden..
- Colitis: ontsteking van de dikke darm door verschillende oorzaken ( colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, … ) .
- Kanker: ongecontroleerde groei van kwaadaardige cellen. Kan uitzaaien via lymfebanen en – klieren en / of via de bloedbaan.
  Kan doorgroeien in omliggende weefsels of organen.

Operatie:
- Voorbereiding:
de chirurg verkiest om bij bepaalde ingrepen op de dikke darm de darm volledig te zuiveren van stoelgang.
  Dit gebeurt bmv laxeermiddelen die U moet drinken de dag voor de ingreep en / of mbv lavementen die via de aars worden ingebracht.
  De buik en de schaamstreek worden geschoren voor de ingreep.
  Bepaalde bloedverdunners dienen een week voor de ingreep gestaakt te worden.
- Anesthesie: U wordt voor de ingreep volledig in slaap gedaan.
  In overleg met de anesthesist wordt gekozen voor pijnstilling via de bloedbaan of via een catheter in de rug ( epidurale ).
- Soort laparoscopische operatie: de ingreep is afhankelijk van het soort en de  plaats van de aandoening.
  Nadat het aangetaste stuk dikke darm werd verwijderd probeert men altijd de verbinding van de dikke darm te herstellen ( anastomose ).
  In de mate van het mogelijke overlopen we met U voor de ingreep de technische details van de ingreep, als ook de gevolgen ervan en de mogelijke complicaties.
  Soms is het niet mogelijk de verbinding ( onmiddellijk ) te herstellen. Het onderste deel van de dikke darm wordt afgesloten en het bovenste deel wordt naar buiten gebracht als stoma.
  Dit stoma is meestal tijdelijk. Ten vroegste zes weken na de aanleg van het stoma kan een heelkundige heringreep uitgevoerd worden om het stoma te verwijderen en de verbinding te herstellen.
  Zelden is het nodig om ook de aars mee weg te nemen met de endeldarm. Het stoma is dan definitief.
  Ook een kijkoperatie is een ‘grote’ operatie. Wij doen laparoscopisch juist hetzelfde als bij een open operatie, maar met kleinere insneden.
  Bij laparoscopie bestaat altijd een mogelijkheid dat wegens vergroeiingen, moeilijkheden of complicaties toch een grote insnede moet gemaakt worden om de ingreep veilig te laten verlopen.
- Rechter hemicolectomie: het rechter stuk van de dikdarm wordt verwijderd tezamen met een stukje dundarm.
  De dundarm wordt verbonden met de dikdarm.
- Linker hemicolectomie: het linker stuk van de dikdarm wordt verwijderd en het rechter colon wordt verbonden met de endeldarm.
- Endeldarmresectie of rectumresectie: het laatste stuk van het linker colon en een deel van de endeldarm wordt verwijderd. Het linker colon wordt op het stompje van de endeldarm of op de aars gezet.
- Rectopexie: bij prolaps of doorzakken van de endeldarm wordt de endeldarm opgetrokken en gefixeerd bij middel van een net dat vastgemaakt wordt aan het heiligbeen.
  In bepaalde gevallen wordt hierbij eveneens de vaginatop en de blaas mee gefixeerd op het net.Complicaties:
De complicaties mogelijk bij elke heelkundige ingreep zijn nabloeding, wondinfectie, thrombose, longontsteking, etc.
De belangrijkste complicatie eigen aan de ingreep is lekkage van de darmnaad. Meestal is heelkundig heringrijpen noodzakelijk en wordt er een ( tijdelijk ) stoma aangelegd.
Dit stoma kan in principe later opgeheven worden.
Indien de zenuwen in het klein bekken niet gespaard kunnen worden bij een endeldarmresectie kan impotentie optreden bij mannen.
Ook dames kunnen een gelijkaardig probleem ontwikkelen. Blaasontledigingsproblemen zijn om dezelfde reden frequent.

Na de operatie:
U verblijft 5 à 7 dagen in het ziekenhuis. Het kan zijn dat U de eerste nacht op intensieve zorgen verblijft voor optimale opvolging en maximale ondersteuning.
U wordt wakker met een aantal ‘slangetjes’: een infuus om U vocht toe te dienen en zo nodig ook voeding, een ruggeprik of epidurale catheter voor pijnbestrijding, een maagsonde via de neus om de maag te ontledigen, één of twee wonddrains in de buik voor drainage van wondvocht, en een blaascatheter.
Deze worden systematisch verwijderd in de loop van Uw verblijf. Wij zullen trachten de normale voeding zo snel mogelijk te herstarten.
Indien het drinken probleemloos verloopt kan U opstarten met vloeibare voeding en vervolgens vaste voeding.
De patholoog is na ongeveer vijf werkdagen meestal klaar met het onderzoek van het verwijderde stuk dikdarm.
De uitslag ervan wordt met U besproken.
In geval dit kwaadaardig is zal dit besproken worden in de Multidisciplinair Oncologische Commissie en wordt er beslist tot eventuele aanvullende behandeling ( heelkunde, chemotherapie, radiotherapie ).
Bij ontslag krijgt U een afspraak mee voor een controle raadpleging 4 weken na de ingreep.
Zo nodig krijgt U een voorschrift mee voor thuisverpleging. De sociale dienst zal zo nodig of zo U dit wenst met U overlopen of U nog extra hulp nodig hebt na ontslag.
In sommige gevallen is bijkomende revalidatie in een gespecialiseerde revalidatiedienst wenselijk.

Druk op onderstaande foto's om deze groter te maken

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu