oncologische heelkunde - Chirurgen Sint-truiden - Chirurgen in het Sint-Trudo Ziekenhuis te Sint Truiden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

oncologische heelkunde - Chirurgen Sint-truiden

Soorten heelkunde

WAT?

Alle ingrepen ter verwijdering of vernietiging van kwaadaardige tumoren.
Deze kunnen dus overal in het lichaam voorkomen.
Het betreft hoofdzakelijk de organen in de buikholte, tumoren van huid en wekedelen.

SOORTEN:

- Buikholte: maag-darm kanaal, hepatopancreaticobiliair, milt, bijnieren
- Wekedelen: sarcomen
- Huid: malign melanoom, spinocellulair carcinoom, basocellulair carcinoom


MOC:

Op het Multidisciplinair Oncologisch Overleg worden alle oncologische patiënten besproken in aanwezigheid van de Oncoloog, de Gastro-Enteroloog, de Radiotherapeut, de Anatomopatholoog en de behandelende chirurg.
Een gemeenschappelijk standpunt wordt ingenomen over de behandeling.

Alle verwijderde tumoren worden besproken met de Anatomopatholoog, de behandelende chirurg en de Oncoloog.


ZORGPROGRAMMA ONCOLOGIE:

Elke discipline ontwikkelde een Oncologisch Handboek waarin behandelingsstrategieën uitgewerkt zijn als te volgen richtlijnen bij het behandelen van Oncologische patiënten binnen deze specifieke discipline.
Dit Oncologisch Handboek is raadpleegbaar door alle artsen.


NATIONAAL KANKER REGISTER:

Alle tumoren die gezien worden door de Anatomopatholoog worden centraal geregistreerd in het Nationaal Kanker Register.
Op die manier krijgen we nationaal een juist beeld van het voorkomen van tumoren, de behandeling ervan, en de overleving.


PROCARE:

Project on the care of rectum tumors.
Ook onze dienst Heelkunde neemt deel aan de nationale registratie van rectumtumoren ( aars en endeldarm ).
Dit behelst specifieke richtlijnen en registratie van diagnostiek, chemo- en radiotherapie, heelkunde, complicaties, herval en/of uitzaaiing en overleving.

De overheid beoogt een noodzakelijke erkenning in de Oncologie. Onze aanvraag hiertoe werd ingediend. Tot heden bestaat er echter nog geen erkenningscommissie.

Druk op onderstaande foto's om deze groter te maken

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu